Ahi Evran Kimdir?

Ahi Evran Kimdir?

Kurduğu Ahilik teşkilatı ile siyasi, iktisadi ve sosyal hayatı etkileyen; Anadolu’da iz bırakan ve Osmanlı Devleti kuruluşunda da önemli katkıları olan Ahi Evran Kimdir? İşte Ahi Evran’ın hayatı…

Ahi Evran 1171 yılında Hoy kasabasında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mahmut olan Ahi Evran’ın lakabı ise Nasiruddin’dir. Nasiruddin’in anlamı “dinin yardımcısı” olarak kayıtlara geçmektedir. Ahi Evran’ın eğitim yeri Azerbaycan olsa da gençlik zamanlarını Maveraünnehr ve Horasan’da geçirmiştir. Bu yörelerdeki büyük zatlardan ders alarak gelişimini kaydetmiştir.

 • Bir hac yolculuğundayken Ahi Evran evliyadan Şeyh Evhadüddin Kirmani ile tanışarak ondan dersler almıştır.
 • Özellikle de fıkıh, tefsir, kelam ve tıp alanında derin bir bilgiye sahip olan Ahi Evran bu alanlarda yüksek bir makam sahibi de olmuştur.
 • Ahi Evran’ın gelişmesine katkı olarak da Bağdat örnek verilebilir. Çünkü Bağdat, İslam dünyası içerisinde sanat ve ilim merkezi olarak gösterilmiştir.
 • Ahi Evran bu dönemlerde ise İbn-i Sina, Fahrettin Razi ve Sühreverdi el-Maktul gibi isimlerden de faydalanmıştır.
 • Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Anadolu’nun yolunu tutan Ahi Evran, bu dönemde hocası olan Evhadüddin Kirmani’nin kızı Fatma Bacı evlenmiştir.
 • Anadolu’da esnafa İslamiyet anlatarak İslamiyet’i yayma çabası içerisine girmiştir. Esnafa ve halka ahiret ve dünya işlerinin daha düzenli hale gelmesi için telkinlerde bulunmuştur.
 • Anadolu’ya gelen Ahi Evran, bir süre sonra Kayseri kentinde bir deri işleme atölyesi kurmuş ve sanatın gelişmesine katkı sağlamıştır. Sanat sahibi kimseler tarafından da çok sevilmiş ve saygı görmüştür.
 • Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölmesi ile birlikte saltanat ağır basmıştır. Türkmenler ve Ahiler üzerindeki baskılar da kalkmıştır.
 • Bunun üzerine kısa süreliğine Denizli’ye geçen Ahi Evran tekrar Konya’ya gelmiş ve sonrasında da Kırşehir’e geçmiştir.
 • Hayatının sonuna kadar da Kırşehir’de yaşamını sürdürmüştür.
ahi evran

Ahi Evran yaşadığı dönem boyunca Anadolu’nun kalkınmasını, bu toprakların vatan yapılmasını, Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını gerçekleştirmeye çalışan kişidir. Ahilik sistemi ile Anadolu’ya taşınan Türkmenlerin yardımcılığını da yapmıştır. Onlara hem iş hem de aş vererek tekke ve zaviyelere katılımlarını da sağlamıştır. Onların Müslümanlaşmasını sağlamış ve iyi bir meslek hayatı sürmelerine de yardımcı olmuştur. Onlara yarın ölecekmişiz gibi ahireti, hiç ölmeyecekmişiz gibi de dünyayı önemsemeleri gerektiğini anlatmıştır. Bu yaklaşımı ile Anadolu’nun kalkınmasına ve İslamlaşmasına öncülük etmiştir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: SSD Ne İşe Yarar?

32 çeşit esnafı teşkilatlandırmış; Osmanlı ve Selçuklu coğrafyasında mesleğini sürdüren tüm esnaflar da İslam medeniyetinin yaygınlaşması için Ahilik Teşkilatının kurulmasına destek olmuş ve buradan İcâzetnâme almışlardır.

Ahi Evran’ın İlkeleri

 • İslam
 • Cömertlik
 • Kardeşlik
 • Yiğitlik
 • Dürüstlük
 • Akıl Bilim

Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu olan Ahi Evran, kesin olmamakla birlikte Moğollara karşı savaşırken 93 yaşında şehit edildiği iddia edilmektedir. Kabri Kırşehir’de olan Ahi Evran’ın sözleri ve eserleri günümüzde de etkisini devam ettirmektedir.

Genel kategori yazılarımız ile merak ettiğiniz tüm detaylara erişebilirsiniz.

Ahi Evran Kimdir?

Ahi Evran, Anadolu’da yaşamış hem liderlik vasıfları hem de üretici kişiliği ile zanaatkar olarak lonca teşkilatını kurmuş tarihsel bir kişiliktir.

Genel hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir