Biruni Kimdir?

Biruni Kimdir?

Özellikle matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyurmuş olan Biruni, çok yönlü bir bilim insanıdır. Yaşamış olduğu yüzyılın en büyük matematikçisi olarak kabul edilmiş ve birçok matematik teriminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Peki ya, Biruni kimdir? Sorusuna bu yazımızda cevap bulacağız.

  • Biruni, devletlerin tarihlerini incelerken ekonomik nedenleri araştırmış; devletlerin ilişkilerinin altında dini sebeplerin aranmaması gerektiğini savunmuştur.
  • Batı’da Aliboron adıyla bilinmekte olan Bîrûnî’nin eserleri birçok Batı diline çevrilmiştir. Biruni, hiçbir eserinde tek bir bilime veya konuya bağlı kalmaksızın bilimi tek bir bütün olarak gören bir anlayışa sahiptir.
  • Çok küçük yaşlardan itibaren bilimsel çalışmalarla haşır neşir olan Biruni, Harezm bölgesinde askeri ve siyasi yönden bazı karışıklıkların çıkmasından dolayı 22 yaşına kadar hayatını sürdürdüğü Harezm’i terk etmek zorunda kalmıştır. Bir zaman Rey bölgesinde ikamet eden Biruni sonrasında yeniden doğduğu topraklara dönerek kendisini bilim tarihinin zirvesine ulaştıracak eserlerini oluşturmuştur.
  • İçinde yer alan sonsuz araştırma enerjisi, olabildiğine objektif bakış açısı, candan bir şekilde dile getirdiği dini duyguları ile astronomi, fizik, matematik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi gibi alanlarda pek kıymetli eserler veren Biruni; bilim ve matematik literatüründe yapmış olduğu çalışmalarla fazlasıyla ön planda olan çağını aşan bir dâhiydi.
  • Çalışmalarına 17 yaşında başlamıştır. Güneşin hareketlerinden mevsimlerin başlangıcını belirlemiştir. Dünya tarihinde bir ilk olan sezaryen doğumun nasıl yapılacağını göstermiştir. Kısacası Biruni kimdir denildiğinde çağını aşmış komple bir bilim insanı olduğu söylenebilir.
biruni

El Biruni

Parlak zekâsı sebebiyle daha küçük yaşta dikkatleri üzerine çeken El-Biruni, dönemin ünlü matematik ve astronomi bilgini Ebu Nasr Mansur ibn Ali ibn Irak mahiyetinde büyümüştür. Mansûr, El-Biruni’nin yetişmesi ve iyi bir eğitim alması konusuna özel ihtimam göstermiştir. Nitekim El-Biruni, El-Âsârü’l-bâkıye isimli eserinde ibn Irâk’tan hocam diye bahsetmektedir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: Trendyol Üzerinden Alışveriş Nasıl Yapılır?

Biruni’nin Hayatı

973 yılında Harezm’de doğan Biruni’nin adı Batı dillerinde Alberuni veya Aliboron olarak geçmektedir. Küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Harezm’de Afrigoğulları tarafından korunmuş olup sarayda matematik ve astroloji eğitimi almıştır. Biruni’nin hayatı ilim ve irfanla geçmiştir. Daha 17 yaşındayken ilk kitabını yazmıştır.

X. ve XI. asır Orta çağ Türk-İslam dünyasının önemli sembollerinden biri olan Ebu Reyhan el-Biruni bütün hayatını ve varlığını bilime adayan çok mühim bir kişiliktir. Modern bilimin babası olarak kabul edilen Georges Sarton tarafından XI. yüzyıla Biruni Asrı adı verilmiştir. Astronomi alanında yazmış olduğu Kanûn-i Mes’ûdî adlı eserini Gazneli Mahmud’un oğlu olan Sultan Mesud’a ithaf etmiştir. Biruni, 13 Aralık 1048 tarihinde vefat etmiştir.

Biruni Eserleri

Birçok alanda eser vermiştir. Biruni’nin eserlerinin sayısı yüz seksen civarındadır. Yetmiş adet astronomi kitabı ve yirmi adet de matematik kitabı bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse bazı Biruni eserleri şunlardır:

  • El-Kanûn’ül-Mes’ûdî
  • Kitâbü’s-Saydele fî Tıp
  • Kitâbü’l-Cemâhir fî Mâ’rifet-i Cevâ-hir
  • El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye.

Biruni’nin bazı eserleridir.

Genel kategori yazılarımız ile merak ettiğiniz tüm detaylara erişebilirsiniz.

Genel hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir