Dede Korkut Kimdir?

Dede Korkut Kimdir?

Dede korkut, bir diğer tabiri ile Korkut Ata, Oğuz Türklerinin eski destanlarına konu olan ve yüceltilen efsanevi bir bilgedir. Dede Korkut kimdir kısaca anlatmak gerekirse, kutsallaştırılan bu bilge, bozkır hayatındaki tüm gelenek ve görenekleri en iyi biçimde bilen aynı zamanda da kabile teşkilatını koruyan bir özelliğe sahiptir. Türklerin en eski destanı özelliğine sahip olan Dede Korkut, aynı zamanda Dede Korkut kitabında yer alan hikayelerin de anlatıcısıdır. Bu Dede Korkut hikayeleri günümüzde çocukların elinde en çok okuduğu hikayeler arasında yer alır.

Tarihte Dede Korkut

Dede Korkut’un adı bir çok tarihi kaynakta ve yine bir çok Oğuz rivayetinde bazı zaman “Korkut”, bazı zaman ise “Korkut Ata” olarak geçmiştir. Sirderya havzasındaki halk anlatıları ise Dede Korkut’u baksı (Şaman) adı ile tanıtmış yazılı kaynaklarda ise hükümdar olanlara müşavirlik, vezirlik yapmış olan Müslüman Türk velisi biçiminde tanıtılmıştır.

Dede Korkut Hikayeleri

Bir çok farklı Dede Korkut hikayesi vardır. İşte Dede Korkut hayatının da anlatıldığı o hikayeler:

 1. Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Çıkardığı Hikayesi
 2. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikayesi
 3. Basat’ın Tepe Gözü Öldürme Hikayesi
 4. Salur Kazanın Evinin Yağmalanması
 5. Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek
 6. İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek’in Öldüğü Hikayesi
 7. Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması Hikayesi
 8. Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek Hikayesi
 9. Koca Duha Oğlu Deli Dumrul Hikayesi
 10. Dirse Han Oğlu Boğaç Han
 11. Uşun Koca Oğlu Seğrek Hikayesi
 12. Begil Oğlu Emren’in Hikayesi

Tüm bu Dede Korkut hikayelerinde oğuz boylarının komşulukları ve birbiri ile olan mücadeleleri anlatılmaktadır. Oğuz boylarının aile ve toplum düzenlerini de anlatan bu hikayelerde günlük yaşamları, devlet ve kahramanlığa dair fikirleri, gelenek görenekleri, inançları ve toplumsal tüm olayları da ele alınır.

dede korkut

Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri Nelerdir?

Oğuz boylarının toplumsal ilişkilerini, inançlarını ve gelenek göreneklerini anlatan bu çeşitli Dede Korkut Hikayeleri özellikleri şunlardan oluşmaktadır:

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: TikTok Mavi Tik (Onaylanmış Hesap) Nasıl Alınır?

 1. Dede Korkut hikayeleri on iki bölümden (hikayeden) ve bir de ön sözden oluşmaktadır.
 2. Hikayelerdeki olaylar nesir, olaylardaki kahramanların düşünce ve duyguları ise nazımla anlatılmıştır.
 3. Olağan üstü olaylara yer verilerek arı bir dil kullanılmıştır.
 4. Tüm hikayelerde Türkçe canlı ve doğal bir anlatım ile kullanılmıştır.
 5. Ağızda ağza ve dilden dile dolaştırılan Dede Korkut Hikayeleri Akkoyunlular döneminde Dede Korkut Kitabı ismi ile bir kitapta toplanılarak sözden yazıya dökülmüştür.
 6. Eserin yazarı belli değildir.
 7. Hikayelerde Azeri Türkçesi kullanılmıştır.
 8. Hikayelerde geçen konular aşk, kahramanlık, yiğitlik gösterileri ve boyların birbiri ile olan ilişkileridir.

Dede Korkut Türbesi

Dede Korkut’un mezarı günümüzde Bayburt ilinin Masat köyünde yer almaktadır. Tüm bu bilgiler Dede Korkut kimdir sorusunun cevabını vermektedir. Çok eski yıllardan bugüne kadar önemini koruyan Dede Korkut önümüzdeki zamanlarda da adından söz ettirecektir.

Genel kategori yazılarımız ile merak ettiğiniz tüm detaylara erişebilirsiniz.

Genel hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir