Demokrasi Nedir?

Demokrasi Nedir?

Var olan tüm vatandaşların devlet politikasının şekillendirilmesinde eşit hakka sahip olduğu yönetim biçimi olan demokrasi, birçok özgürlükçü ülke tarafından tercih edilmektedir. Tüm organizasyon ya da farklı üyelik durumlarına göre her türlü platforma bazında demokrasi kullanılabilirken genel anlamda da farklı zümrelerin yönetimlerini reddeder. Türkçeye Fransızcadan geçmiş olmakla birlikte demokrasi Yunanca kökenlidir. “Dimokratia” kökeninden gelip “dimos-halk”, “kratos-iktidar” bileşimidir. Halk zümresinin iktidar olması anlamını taşırken genellikle devlet yönetimi özelinde kullanılagelmektedir. Ancak bununla birlikte birçok farklı alanda oluşturulan yönetimlerde demokrasi etkileri görülebilir. Üniversite yönetimleri ya da spor okullarıyla birlikte işçi ve işveren organizasyonlarına dair de özgürlükçü demokrasi kavramları kullanılagelir. Buna ilave olarak demokratik yönetime sahip ülkeler sıralaması da yıllık bazda yapılırken ne kadar demokrasi var olduğu da sorgulanmaktadır.

Demokrasi Tanımı Nedir?

  • Çoğunluğun yönetime katılması ya da halkın doğrudan yönetimde yer almasına denir.
  • Azınlık haklarının tam anlamıyla güvence altına alınmasına denilir.
  • Fakir insanların ya da güçsüz kesiminde yönetimde paya sahip olmasına denir.
  • Sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırılması içinde demokrasi yönetimi kullanılabilir. (Vikipedi)

Demokrasi Geçmişi

İlk olarak 1893 yılında Yeni Zelanda’da kadınlara seçme hakkı tanınırken 20.yüzyıla kadar tam demokrasiye sahip bir devletten bahsedilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte Fransız Devrimi sonrasında bile yalnızca belirli oranda vergi veren insanlar, oy kullanma hakkına sahipti. Bu durum sosyal eşitsizliği beraberinde getirirken demokrasi nedir kimsenin bir fikri yoktu. Sonrasında ise seçme ve seçilme haklarının verilmesiyle birlikte tam demokrasiden söz edilmeye başlanmıştır. Ancak sonuç olarak çoğunluk tarafından verilen kararların uygulanması da azınlık haklarının ne şekilde korunacağı sorununu ortaya çıkarmaktadır.

demokrasi nedir

Demokrasi Şartları Nelerdir?

  • Ülke yönetimlerinde görev alacak üst düzey siyasiler seçimler yoluyla belirlenmelidir.
  • Seçimler belirli zaman dilimlerinde düzenli olarak yapılmalıdır.
  • Tek bir parti değil, birden fazla partinin katılması ve seçim yarışının olması istenir.
  • Her partinin seçilebilme ve ülkeyi yönetme hakkı eşit olmalıdır.
  • Seçimler serbest olup hiçbir kişi bir amaç ya da parti için zorlanmamalıdır.
  • Temel insan haklarıyla birlikte anayasa güvencesi altında seçimlerin yapılması gerekir.

Demokrasi Teorileri

Normatif ve Ampirik olarak iki farklı demokrasi teorisi mevcut olup devletlerce yalnızca bir tanesi uygulanmaktadır. Her ne kadar Normatif Demokrasi Teorisi çok daha kapsamlı olsa da pratikte uygulanabilmesi ihtimal dahilinde değildir. Çünkü alınan kararların tamamının halkın tamamı için memnuniyet verici olması şartı bulunmaktadır. Halkın tamamının istekleri ve beklentileri aynı olmayacağı gibi ihtiyaçları da büyük oranda değişkenlik göstermektedir. Bundan dolayı bu demokrasi teorisinin pratikte tam olarak uygulanabilmesi söz konusu değildir. Ütopik bir teori olarak yer almaktadır.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: SSD Ne İşe Yarar?

Halkın büyük bir kısmı tarafından istenen durumlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanması ise Ampirik Demokrasi Teorisi ile mümkün olmaktadır. Herkes değil, çoğunluk memnuniyeti yeterli görülürken demokratik devletlerce bu teori baz alınmaktadır. Robert Dahl tarafından özgürlükçü demokrasi öncesinde ortaya atılmıştır.

Sitemizi ziyaret ederek sosyal medya ürünleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz; https://instagramtakipcisatinal.com/tumblr-takipci-satin-al

Genel hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir